Anasayfa » Girişimcilik ve TÜBİTAK Destekleri: Yeni Girişimciler İçin Fırsatlar

Girişimcilik ve TÜBİTAK Destekleri: Yeni Girişimciler İçin Fırsatlar

Yazar GirişimUP

Girişimcilik, yenilikçi fikirlerin ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulması açısından kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek ve yeni girişimcilere yol göstermek amacıyla çeşitli devlet destekleri sunulmaktadır. Bu desteklerin başında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gelmektedir. Bu makalede, TÜBİTAK desteklerinin girişimciler için sunduğu fırsatları ve bu desteklerden nasıl yararlanılabileceğini inceleyeceğiz.

TÜBİTAK Nedir?

TÜBİTAK, Türkiye’deki bilim ve teknolojiyi geliştirmek, yenilikçi projeleri desteklemek ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla 1963 yılında kurulmuş bir kamu kurumudur. TÜBİTAK, çeşitli programlar ve destekler aracılığıyla girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve rekabet güçlerini artırmalarını hedefler. Bu destekler, girişimcilerin Ar-Ge projelerini gerçekleştirmelerine ve teknolojik yenilikler üretmelerine yardımcı olur.

TÜBİTAK Destek Programları

TÜBİTAK, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli destek programları sunmaktadır. Yeni girişimciler için özellikle önemli olan bazı programlar şunlardır:

1. 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG): Bu program, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilere sermaye desteği sağlamayı amaçlar. Girişimciler, iş fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları finansal desteği alarak projelerini başlatabilirler. BİGG programı, girişimcilere iş planı hazırlama, mentorluk ve eğitim gibi çeşitli hizmetler de sunar.

2. 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Yeni ürün, süreç veya hizmet geliştirme projeleri için finansal destek sağlar. Bu sayede, KOBİ’lerin yenilikçi projelerini hayata geçirmeleri teşvik edilir.

3. 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Sanayi Ar-Ge projelerini destekleyen bu program, büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra KOBİ’lerin de faydalanabileceği bir destektir. Program, teknoloji ve yenilik odaklı projelere finansal kaynak sağlar. Bu destek, girişimcilerin rekabet avantajı elde etmelerini ve sürdürülebilir büyümelerini sağlar.

4. 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı: Bu program, yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini amaçlar. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoparklar gibi kurumların girişimcilik kapasitelerini artırmak için finansal destek sağlar. Bu sayede, girişimcilerin yenilikçi projelerini hayata geçirmeleri için gerekli altyapı ve destek mekanizmaları oluşturulur.

TÜBİTAK Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?

TÜBİTAK desteklerinden yararlanmak için girişimcilerin belirli adımları takip etmeleri gerekmektedir. İşte TÜBİTAK desteklerinden yararlanma süreci:

1. TÜBİTAK’a Kayıt: Girişimcilerin öncelikle TÜBİTAK veri tabanına kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt işlemi, TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilir.

2. Proje Hazırlama: Girişimcilerin, destek başvurusunda bulunabilmeleri için detaylı bir proje hazırlamaları gerekmektedir. Proje, girişimcinin iş fikrini, hedeflerini, pazar analizini, mali planlarını ve teknik detaylarını içermelidir. TÜBİTAK, proje hazırlama sürecinde girişimcilere rehberlik ve destek sağlamaktadır.

3. Başvuru ve Değerlendirme: Hazırlanan proje ile birlikte TÜBİTAK’a destek başvurusu yapılır. Başvurular, TÜBİTAK uzmanları tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan projeler desteklenir. Değerlendirme sürecinde, projenin yenilikçiliği, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurulur.

4. Desteklerin Kullanımı: Başvurusu onaylanan girişimciler, TÜBİTAK’ın sağladığı desteklerden faydalanabilirler. Destekler, hibe, faizsiz kredi veya düşük faizli kredi şeklinde olabilir. Girişimciler, desteklerin kullanımına ilişkin TÜBİTAK’ın belirlediği kurallara uygun hareket etmelidirler.

TÜBİTAK Desteklerinin Avantajları

TÜBİTAK desteklerinin yeni girişimcilere sunduğu avantajlar oldukça fazladır:

1. Finansal Destek: TÜBİTAK, girişimcilere Ar-Ge projelerini gerçekleştirmeleri için finansal destekler sunar. Bu destekler, girişimcilerin mali yüklerini hafifletir ve yenilikçi projelerini hayata geçirmelerini sağlar.

2. Eğitim ve Mentorluk: TÜBİTAK, girişimcilere proje yönetimi, iş planı hazırlama ve yenilikçi iş fikirleri geliştirme konularında eğitim ve mentorluk hizmetleri sunar. Bu hizmetler, girişimcilerin bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olur.

3. Teknoloji ve İnovasyon Desteği: TÜBİTAK, yenilikçi ve teknoloji odaklı projeleri destekleyerek girişimcilerin rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. Bu sayede, girişimciler yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirerek piyasada farklılık yaratırlar.

4. Uluslararasılaşma: TÜBİTAK, girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmalarını destekler. Uluslararası Ar-Ge projeleri ve işbirlikleri için finansal destekler sunar. Böylece, girişimciler global ölçekte iş yapma becerilerini geliştirirler.

5. Ağ Oluşturma: TÜBİTAK, girişimcilere iş dünyasında güçlü bir ağ oluşturma fırsatı sunar. TÜBİTAK destek programları kapsamında düzenlenen etkinlikler, girişimcilerin diğer işletmeler, yatırımcılar ve iş dünyası profesyonelleri ile tanışmalarını sağlar.

Dünyada TÜBİTAK Benzeri Kuruluşlar

Dünyada Türkiye’deki TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) benzeri birçok kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla çeşitli programlar ve hizmetler sunmaktadır. İşte bu kuruluşlardan bazıları ve yaptıkları çalışmalar:

1. National Science Foundation (NSF) – Amerika Birleşik Devletleri

Çalışmaları ve Programları:

 • Araştırma Finansmanı: NSF, temel bilimler ve mühendislik alanlarında araştırma projelerine fon sağlar. Yılda yaklaşık 11 milyar dolarlık bir bütçe ile binlerce projeye destek verir.
 • Eğitim ve Öğrenci Programları: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında eğitim ve öğrenci burs programları sunar.
 • İnovasyon ve Teknoloji Transferi: Küçük işletmeler için yenilikçi projelere fon sağlamak amacıyla Küçük İşletmeler İnovasyon Araştırma (SBIR) ve Küçük İşletmeler Teknoloji Transferi (STTR) programlarını yürütür.
 • Uluslararası İşbirlikleri: Küresel araştırma işbirliklerini teşvik eder ve uluslararası araştırma projelerine destek verir.

2. European Research Council (ERC) – Avrupa Birliği

Çalışmaları ve Programları:

 • Araştırma Fonları: Yüksek riskli ve yüksek kazançlı araştırma projelerine finansman sağlar. ERC, bireysel araştırmacılara yönelik çeşitli hibe programları sunar.
 • Kariyer Geliştirme: Genç araştırmacılara ve deneyimli bilim insanlarına kariyer gelişimi fırsatları sunar.
 • İnovasyon ve Bilimsel Mükemmeliyet: Bilimsel araştırmaların kalitesini artırmak ve Avrupa’da bilimsel mükemmeliyeti teşvik etmek için projeler geliştirir.
 • Uluslararası İşbirlikleri: Avrupa dışındaki ülkelerle işbirliği yaparak küresel araştırma ağlarını genişletir.

3. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Almanya

Çalışmaları ve Programları:

 • Araştırma Projeleri: Temel ve uygulamalı bilimlerde araştırma projelerine finansman sağlar. Yılda yaklaşık 3 milyar Euro’luk bir bütçe ile çok sayıda projeyi destekler.
 • Burs ve Destek Programları: Araştırmacılar için burslar, kariyer geliştirme programları ve uluslararası araştırma işbirlikleri sunar.
 • Bilimsel Ağlar ve İşbirlikleri: Disiplinler arası araştırmaları teşvik eder ve bilimsel işbirliklerini destekler.
 • Bilim ve Toplum: Bilimsel bilginin toplumla paylaşılmasını teşvik eden projeler yürütür ve bilim iletişimi konusuna önem verir.

4. Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) – Japonya

Çalışmaları ve Programları:

 • Araştırma Fonları: Temel bilimler, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında araştırma projelerine finansman sağlar.
 • Uluslararası İşbirlikleri: Japon ve yabancı araştırmacılar arasında işbirliğini teşvik eden programlar sunar.
 • Burs ve Destek Programları: Genç araştırmacılar, doktora sonrası araştırmacılar ve deneyimli bilim insanları için burs programları düzenler.
 • Bilimsel Toplantılar: Bilimsel konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenleyerek bilimsel topluluğun bilgi paylaşımını sağlar.

5. National Centre for Scientific Research (CNRS) – Fransa

Çalışmaları ve Programları:

 • Araştırma Projeleri: Temel ve uygulamalı bilimlerde geniş çaplı araştırma projelerine fon sağlar. CNRS, 30.000’den fazla araştırmacı ve personeli ile Avrupa’nın en büyük araştırma kurumlarından biridir.
 • Uluslararası İşbirlikleri: Dünya genelinde araştırma işbirlikleri kurarak uluslararası projeleri destekler.
 • Multidisipliner Araştırmalar: Disiplinler arası araştırmaları teşvik eder ve çeşitli bilimsel alanlarda inovasyonu destekler.
 • Eğitim ve Kariyer Geliştirme: Genç araştırmacılar için eğitim programları ve kariyer gelişim fırsatları sunar.

Bu kuruluşlar, TÜBİTAK gibi bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek, yenilikçiliği teşvik etmek ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek için önemli rol oynamaktadır. Bilim ve teknoloji alanındaki bu tür kuruluşlar, küresel ölçekte bilimsel ilerlemeyi ve ekonomik kalkınmayı destekleyen kritik yapı taşlarıdır.

Sonuç

Girişimcilik, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ekonomik büyümenin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve yeni girişimcilerin desteklenmesi için TÜBİTAK önemli bir rol oynamaktadır. TÜBİTAK destekleri, yeni girişimcilere Ar-Ge projeleri ve yenilikçi iş fikirleri için finansal ve teknik destekler sunarak onların başarılı bir şekilde işlerini büyütmelerine yardımcı olur. Girişimcilerin, TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak yenilikçi projelerini hayata geçirmeleri ve sürdürülebilir bir başarı elde etmeleri mümkündür.

İlginizi Çekebilir