Anasayfa » Medeniyet Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Ali Ramazan Tak İle Röportajımız

Medeniyet Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Ali Ramazan Tak İle Röportajımız

Yazar GirişimUP

Medeniyet Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Ali Ramazan Tak ile gerçekleştirdiğimiz röportaj, girişimcilik ve inovasyon dünyasının nabzını tutan keyifli bir sohbet oldu. Medeniyet Teknopark’ın, yenilikçi projeleriyle nasıl bir dönüşüm yarattığını ve girişimcilik ekosistemine nasıl katkılar sağladığını konuştuk.

Sizi ve kurumunuzu tanıyabilir miyiz?

Öğrencilik hayatımda Yenilikçi Fikirler Kulübü kurarak inovasyon ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye ve içinde yer almaya başladım. Bu yönelimin sonucunda pek çok projeye dahil olup, bunların yöneticiliğini yaptım. 19 tane kamu projesini yöneterek başarıyla tamamladım. Bu sürecin sonucunda, kazandığım tecrübeler ve deneyimler sayesinde Medeniyet Teknopark’ta genel müdür olarak görev aldım. Teknopark Genel Müdürlüğü görevi öncesinde sekiz yıl farklı kamu kurumlarında idarecilik görevlerinde bulundum. Teknoparklar bilindiği üzere akademi-sanayi-devlet paydaşları ile araştırma-geliştirme ve yenilikçilik ekosistemine verilen addır. Bu amaç doğrultusunda 2018 yılının sonunda Bakanlar Kurulu kararı ile kuruluşu ilan edilen Medeniyet Teknopark, kısıtlı olarak 2021 yılında faaliyete başlamıştır. Aktif olarak faaliyet gösterdiği tarih ise 2023’tür. İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından kurulan Teknoparkımız aktif olarak Tuzla’da 90.000 m2 alanda ve yapılmakta olan Göztepe’de 12.000 m2 arazide faaliyet göstermektedir. Mevcut ar-ge ve start-up firmalarımızı bu alanda istihdam etmekteyiz. Bünyemizde 60 civarında firma barındırmaktayız ve bu firmalar çoğunlukla AI, büyük veri, fintek, sağlık teknolojisi, malzeme endüstrisi, oyun sektörü gibi alanlarda çalışmalarını yürütmektedirler.

Kurumunuzda girişimcilik ekosistemiyle ilgili ne tür faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz?

Medeniyet Teknopark, girişimcilik ekosistemi içinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek yenilikçi projelerin ve girişimlerin desteklenmesine katkı sağlar. Bu faaliyetler arasında ofis tesisleri ve laboratuvar imkânları sunma, girişimcileri hızlandırma programlarına dâhil etme ve fikri mülkiyet hakları konusunda destekler verme gibi çeşitli hizmetler yer almaktadır. Sunduğumuz ofis hizmeti dâhilinde çay, kahve ve atıştırmalık temin edebilecekleri kafeteryalar, rezerve edilebilen toplantı salonları,  açık ve kapalı spor salonları gibi pek çok imkân sunmaktayız. Bunlara ilaveten akademik ve sektör danışmanlığı, proje yazım desteği, yurt dışı ihracat desteği, yatırımcı buluşmaları, B2B-B2C imkânları vb. ile firmaların büyümesini desteklemekteyiz.

Teknoparkınızın mevcut kapasitesi nedir? Genişleme ile ilgili projeleriniz var mi?                        

Teknoparkımız, şu anda çeşitli sektörlerden gelen pek çok start-upa ve teknoloji şirketine ev sahipliği yapmaktadır. Hâlihazırda 62 firma ile aktif olarak çalışmaktayız. Sürekli olarak gelişen bir altyapıya ve yenilikçi bir ekosisteme sahip olma amacıyla, genişleme projelerimiz arasında yeni laboratuvarların kurulması, ek ofis alanlarının inşa edilmesi ve girişimciler için daha fazla kaynak sağlamak yer almaktadır. Bu projelerle kapasitemizi artırarak daha fazla girişimcinin hayallerini gerçeğe dönüştürmesine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda 4 yıl içerisinde 500 girişimci firma, 1000 tamamlanmış ar-ge projesi, 10.000 ar-ge ve yazılım çalışanı,2 milyar dolar ihracat ve 3 yurtdışı temas ofisi hedeflemekteyiz.

Teknoparkınızda yer alana start-upların büyük kurumlarla ve yatırım fonlarıyla ilişki kurmalarına destek oluyor musunuz? 

Kesinlikle! Medeniyet Teknoparkı olarak, bizim en büyük vizyonumuz, start-up’larımızın sadece kendi alanlarında değil, aynı zamanda küresel ekosistemde de öncü olmalarını sağlamaktır. Bu yolculukta, büyük kurumlar ve yatırım fonları ile sadece ilişki kurmalarına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ilişkileri anlamlı ve sürdürülebilir ortaklıklara dönüştürebilmeleri için gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Bu destek, özel etkinliklerin düzenlenmesi, stratejik ağ oluşturma toplantıları ve derinlemesine mentorluk programları ile başlıyor. Burada amaç, girişimcilerimizin vizyonlarını genişletmek, iş modellerini global düzeyde rekabet edebilir hale getirmek ve onları potansiyel yatırımcılar ile bir araya getirerek, değerli ve etkili bağlantılar kurmalarını sağlamaktır.

Bu bağlamda, girişimcilerimize sunulan kapsamlı destek sistemi, onların büyük kurumlar ve yatırım fonlarıyla kurdukları ilişkilerden maksimum fayda sağlamalarını ve bu süreçte kendi alanlarında lider konuma yükselmelerini hedefler. Bu süreç, onları yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de yenilikçi liderleri yapmak için tasarlanmıştır. Medeniyet Teknoparkı olarak, start-up’larımızın büyük kurumlar ve yatırım fonlarıyla ilişkilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak her türlü fırsatı ve kaynağı sunmaktan gurur duyarız.

Start-uplara yatırım yapmak için kurumunuzda fon kurma veya mevcut bir VC’ye fon aktarma gibi konular ajandanızda yer alıyormu?                                                                                        

Evet, Medeniyet Teknopark olarak, yenilikçi fikirleri ve yüksek potansiyelli start-up’ları desteklemek adına yatırım ekosistemimizi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, start-up’lara yatırım yapmak üzere kendi fonumuzu kurma veya mevcut venture capital (VC) fonlarına kaynak aktarma gibi seçenekler aktif olarak gündemimizde yer alıyor. Bu tür yatırım fırsatlarını değerlendirirken, teknolojik yeniliklerin ve girişimciliğin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal ilerleme üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduruyoruz. Amacımız, start-up’lara finansal destek sağlamanın ötesinde, onlara mentorluk, ağ oluşturma ve iş geliştirme gibi alanlarda da destek olmak. Böylece, girişimcilerimizin başarılarını maksimize edebilir ve ulusal ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale gelmelerine yardımcı olabiliriz. Yatırım yapma ve fon aktarma konuları, girişimcilerimizin ihtiyaçlarına ve piyasanın dinamiklerine göre şekillenmekte, bu süreçte stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri kurarak, teknoloji odaklı start-up ekosistemimizi güçlendirmeye yönelik adımlar atmaktayız.

Kurumunuzda çalışanlarınızın girişimcilik veya inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor musunuz? Bize projelerinizden bahsedebilir misiniz?    

Medeniyet Teknoparkı’nda, çalışanlarımızın girişimcilik ve inovasyon kapasitesini artırmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. İnovasyon atölyeleri, girişimcilik eğitim programları, hackathonlar ve yenilikçilik yarışmaları düzenliyor; mentorluk ve koçluk programları sunuyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızı araştırma ve geliştirme projelerine katılmaya teşvik ederek, yenilikçi çözümler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu çabalarımızla, hem çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekliyor hem de yenilikçi bir çalışma kültürünün sürdürülmesine katkıda bulunuyoruz.

Sizce girişimciler ne tür hatalara düşüyorlar? Bu hataları nasıl önleyebilirler?  

Girişimciler sıklıkla yeterli araştırma yapmamak, yanlış takımı kurmak, nakit akışını yönetememek, müşteri geri bildirimlerini göz ardı etmek, esnek olmamak, rekabeti hafife almak ve yetersiz pazarlama ile satış stratejilerine sahip olmak gibi hatalara düşerler. Bu tür hataları önlemek için, pazar ve müşteri ihtiyaçlarını dikkatli bir şekilde araştırmak, çeşitli yeteneklere sahip doğru takım üyelerini seçmek, finansal planlamayı sağlam yapmak, müşteri geri bildirimlerini dikkate almak, pazar değişikliklerine hızla adapte olmak, rekabet analizi yapmak ve hedef kitlenize uygun etkili pazarlama stratejileri geliştirmek önemlidir.

Sizce Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişimi için neler yapılmalı?                     

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin yıldızlarla dolu bir geleceğe doğru ilerlemesi için, yenilikçi düşüncelerin serpilip büyüdüğü bir zemin hazırlamalıyız. Bu yolculukta, girişimcilere yönelik derinlemesine eğitim programları ve mentorluk ağlarıyla destek sağlayarak, onların uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmak hayati önem taşır. Aynı zamanda, erken aşama yatırımları cesaretlendirici teşvikler ve finansal kaynaklarla girişimlerin kök salmasına yardımcı olmalıyız. Üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirerek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden doğan yeniliklerin ticarileşmesini sağlamalı, teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla bu süreçte kritik rol oynamalıyız. Vizyonumuz, Türkiye’yi global inovasyon haritasında parlayan bir yıldız yapmak olmalıdır.

İlginizi Çekebilir