Anasayfa » Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen’le Röportajımız

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen’le Röportajımız

Yazar GirişimUP

Maltepe Üniversitesi, sadece eğitim ve öğretim alanında değil, girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılarla da öne çıkan bir kurum. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen’le Maltepe Üniversitesi’nin girişimcilik ekosistemine nasıl katkıda bulunduğunu, girişimcilere sağladığı imkanları ve Türkiye’deki girişimcilik ortamının geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Üniversitenizi tanıyabilir miyiz?

Maltepe Üniversitesi, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Başıbüyük ormanları içinde, Marmara Eğitim Köyü’nde yer almaktadır. Kampüs, modern eğitim binaları, laboratuvarlar, spor tesisleri ve öğrenci yurtları gibi geniş olanaklara sahip olan yenilikçi ve dinamik bir yükseköğretim kurumudur. 1997 yılında, Eğitim Vakfı (MÜSEV) tarafından kurulan üniversite, kurulduğu günden bu yana eğitim kalitesi, öğrenci odaklı yaklaşımı ve geniş akademik yelpazesiyle dikkat çekmektedir. Üniversitemiz, çok çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Akademik birimleri arasında fakülteler, yüksekokullar, enstitüler ve meslek yüksekokulları bulunmaktadır. Kampüs içinde çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, öğrenci kulüpleri ve toplulukları aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu sayede öğrenciler, akademik yaşamlarının yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim almaktadır. Uluslararası alanda tanınan bir üniversite olma hedefi doğrultusunda, çeşitli yabancı üniversitelerle işbirliği yapmakta ve öğrenci değişim programları (Erasmus, vb.) sunmakta olup öğrencilere yurtdışında eğitim alma ve farklı kültürleri tanıma fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerin ve akademisyenlerin girişimcilik ruhunu teşvik etmekte ve çeşitli girişimcilik merkezleri, kuluçka programları ile destek sağlamaktadır. Maltepe Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleri ve topluma hizmet faaliyetleri ile de dikkat çekmektedir. Öğrenciler, çeşitli sosyal projelerde yer alarak topluma fayda sağlamayı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmektedirler.

Üniversitenizde girişimcilik ekosistemiyle ilgili ne tür faaliyetler  gerçekleştiriyorsunuz? (Ofis tahsisleri, laboratuvar imkanları, Hızlandırma Programları, Fikri mülkiyet hakları destekleri, girişimcilik merkezleri vb.)

Maltepe Üniversitesi, girişimcilik ekosistemini desteklemek için çeşitli faaliyetlerde bulunur:  

   – Üniversite bünyesinde, girişimcilerin çalışmalarını yürütebilecekleri ofis alanları ve ortak çalışma alanları tahsis edilmektedir. Bu alanlar, girişimcilerin projelerini geliştirmeleri ve iş ağlarını genişletmeleri için uygun birer ortam hazırlar.

   – Maltepe Üniversitesi, girişimcilerin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli laboratuvar imkanları sunmaktadır. Bu laboratuvarlar, teknoloji geliştirme ve prototip oluşturma süreçlerinde girişimcilere önemli destek sağlar;

   – girişimcilerin iş fikirlerini hızla geliştirmelerine ve ticarileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hızlandırma programları düzenlemektedir. Bu programlar kapsamında eğitimler, mentörlük ve yatırımcılarla buluşma fırsatları sunar;

   – girişimcilerin yenilikçi fikirlerini korumaları ve ticarileştirmeleri için fikri mülkiyet hakları konusunda destek verir. Patent, marka ve tasarım tescili gibi konularda danışmanlık hizmetleri mevcuttur;

   – üniversite bünyesinde girişimcilik merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri, iş planları oluşturmaları ve ağlarını genişletmeleri için gerekli kaynakları sağlar;

   – girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak ve bilgi birikimini artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenler. Bu etkinliklerde başarılı girişimciler, yatırımcılar ve alanında uzman kişiler konuşmacı olarak yer alır;

   – girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde mentörlük ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Deneyimli akademisyenler ve sektör profesyonelleri, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olur.

Üniversitemiz, bu faaliyetlerle ve imkanlarla girişimciliği destekleyerek, öğrencilerin ve araştırmacıların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine ve başarılı iş modelleri oluşturmalarına katkı sağlar.

Üniversitenizde girişimcilik eğitimine katkı sunabilecek bölümler ve dersler bulunmakta mıdır? İçeriklerinin nasıl bir katkısı oluyor?

Maltepe Üniversitesi’nin, girişimcilik eğitimine katkı sunabilecek çeşitli bölümleri ve dersleri mevcuttur. Bu bölümler ve dersler, öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirmelerine, iş dünyasında başarılı olmalarına ve yenilikçi fikirler üretmelerine yardımcı olmaktadır.

İşletme bölümümüzde, girişimcilik, yönetim, pazarlama ve finans gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim sunuluyor. Öğrenciler, iş dünyasının dinamiklerini anlamak, iş planları hazırlamak ve işletme yönetimi becerilerini geliştirmek için gerekli bilgi ve becerileri edinirler. Ayrıca ekonomik analizler, finansal yönetim ve yatırım stratejileri konusunda eğitim almaktalar. Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve finansal kararların alınması gibi konularda yetkinlik kazanırlar.

Mühendislik bölümleri, teknoloji geliştirme ve inovasyon süreçlerine odaklanır. Özellikle yazılım, elektronik ve endüstri mühendisliği gibi bölümler, teknoloji tabanlı girişimciliğe katkı sağlamaktadır.

Hukuk fakültesi, girişimcilerin karşılaşabileceği hukuki meseleler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Özellikle fikri mülkiyet hakları, iş hukuku ve ticaret hukuku gibi konular girişimciler için önemlidir.

Bazı derslerimiz ise “Girişimcilik ve İnovasyon”, “Yeni İş Geliştirme”, “Stratejik Yönetim”, “Finansal Yönetim”, “Pazarlama Yönetimi”, “İnovasyon Yönetim”dir.

Bu derslerle, öğrenciler, iş dünyasında uygulayabilecekleri pratik bilgi ve beceriler kazanırlar. İş planı hazırlama, pazar analizi yapma ve finansal yönetim gibi konulara hakim olurlar. Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve inovasyon yeteneklerini geliştirir. Yenilikçi fikirler üretme ve bu fikirleri ticarileştirme konusunda yetkinlik kazanırlar. Girişimcilik eğitimleri de öğrencilerin iş ağlarını genişletmelerine ve sektördeki önemli kişilerle bağlantı kurmalarına yardımcı olur.

Üniversitenizde akademisyenlerin şirket kurmalarını ve girişimci olmalarını destekliyor musunuz? Bunun üniversitenize ve Türkiye’deki akademik camiaya ne tür katkıları olduğunu düşünüyorsunuz?

Üniversitemiz, akademisyenlerin şirket kurmalarını ve girişimci olmalarını desteklemektedir. Bu destekler, üniversitenin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve akademik bilgi birikimini ticarileştirmek amacıyla sunulmaktadır. Akademisyenlerin girişimci olmalarını destekleyen faaliyetlerimiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi, Mentörlük ve Danışmanlık, Eğitim ve Seminerler ve Fikri Mülkiyet Hakları Destekleridir.

Üniversitemize katkıları; Akademisyenlerin girişimci olmaları, üniversitenin Ar-Ge kapasitesini artırmakta böylece yeni projeler ve iş fikirleri, üniversitenin araştırma profilini güçlendirmektedir. Akademisyenlerin sanayi ile kurduğu işbirlikleri, üniversiteye yeni işbirliği fırsatları ve fon kaynakları sağlar. Bu da üniversitenin maddi ve akademik kaynaklarını zenginleştirir. Girişimci akademisyenlerin başarılı projeleri ve şirketleri, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeydeki rekabet gücünü artıran bu başarılar, üniversitemizin prestijini yükseltmektedir.

Akademi için de Bilginin Ticarileşmesi, İstihdam ve Ekonomik Gelişim, Örnek Rol Model ve Üniversite-Sanayi İşbirliklerini sayabiliriz.

Maltepe Üniversitesi, akademisyenlerin girişimci olmalarını destekleyerek, üniversite bünyesindeki bilgi ve yeteneklerin ekonomik değere dönüşmesini, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesini ve akademik bilginin topluma fayda sağlamasını amaçlamaktadır. Bu destekler, hem üniversitenin hem de Türkiye’deki akademik camianın gelişimine önemli katkılar sunmaktadır.

Üniversiteniz bünyesinde öğrencilerin veya akademisyenlerin kurdukları startuplara yatırım yapmak için kurumunuzda fon kurma veya mevcut bir VC’ye fon aktarma gibi konular ajandanızda yer alıyor mu?

Maltepe Üniversitesi, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve girişimcilik ruhunu teşvik etmektedir. Ancak, öğrencilerin veya akademisyenlerin kurdukları startuplara doğrudan yatırım yapmak için özel bir fon kurma veya mevcut bir VC (Venture Capital) fonuna yatırım aktarma gibi konularda çalışmalarımız devam etmektedir. Genel anlamda üniversitemizin bu tür girişimlere yönelik gerçekleştirdiği yaygın uygulamalar ve potansiyel katkıları vardır.

Üniversitenizde çalışanlarınızın ve akademisyenlerin girişimcilik veya inovasyon kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor musunuz? Bize projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Çalışanlarımız ve akademisyenlerimiz girişimcilik ve inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Bu tür çalışmalar, üniversitenin genel girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve yenilikçi projelerin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Girişimcilik eğitim programlarımızda; inovasyon ve girişimcilik eğitimleri, atölye çalışmaları ve seminerler,

TTO faaliyetlerinde; Patent ve fikri mülkiyet hakları danışmanlığı, proje yönetimi ve destek hizmetleri,

Mentörlük ve Danışmanlık Programlarında; Mentör-Mentee programları, danışmanlık hizmetleri,

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Desteklerinde; Ar-Ge Proje Destekleri, Sanayi İşbirlikleri,

Sonuç olarak; Maltepe Üniversitesi, çalışanlarına ve akademisyenlerine girişimcilik ve inovasyon kapasitelerini artırmak için kapsamlı bir ekosistem sunmaktadır. Bu projeler ve faaliyetler, üniversitenin yenilikçi ve girişimci bir ortam inşa etmesine, akademik bilgi birikiminin ticarileşmesine ve topluma fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu tür çalışmalar, üniversitemizin rekabet gücünü artırıyor ve Türkiye’deki akademik ve ekonomik gelişime önemli katkılar sunuyor.

Sizce girişimciler ne tür hatalara düşüyorlar? Bu hataları nasıl önleyebilirler?

Girişimciler, işlerini kurarken ve büyütürken çeşitli hatalar yapabilirler. Bu hatalar, girişimin başarısını olumsuz etkileyebilir ve bazen başarısızlığa yol açabilir. Ancak, bu hataların farkında olmak ve bunları önlemek için stratejiler geliştirmek mümkündür. Gözlemlediğim kadarıyla Yetersiz Pazar Araştırması, Eksik İş Planı, Yetersiz Finansal Yönetim, Ürün/Hizmetin Hızla Geliştirilmesi, Yanlış Ekip Seçimi, Pazarlama ve Satış Stratejilerinin Eksikliği, Aşırı Öz Güven veya Eksik Öz Güven, Aşırı Büyüme Hırsı, Müşteri İlişkilerini İhmal Etmek gibi hataları sayabilirim.

Girişimciler, bu yaygın hatalardan kaçınarak işlerini daha sağlam temeller üzerinde kurabilir ve başarı şanslarını artırabilirler. Eğitim, mentörlük, sürekli öğrenme ve piyasa dinamiklerini yakından takip etmek, bu süreçte girişimcilere yardımcı olacaktır.

Sizce Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişimi için neler yapılmalı?

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirecek önerilerim; Eğitim ve Bilinçlendirmedir. Bunlar girişimcilik eğitimi ve farkındalık eğitimleridir. Finansman ve Destek mekanizmalarını devreye almak yani yatırım fonları ve teşvikler, melek yatırımcı ağları ve kamu-özel sektör işbirlikleri, İnovasyon ve Ar-Ge Desteklerine baktığımızda TTO’lar, Ar-Ge teşvikleri ayrıca Altyapı ve Ekosistem Geliştirme için Girişimcilik Merkezleri ve Kuluçka Programları önemlidir. Yasal ve Düzenleyici Çerçevenin girişimci dostu olması, fikri mülkiyet hakları; Pazar erişimi için ihracat destekleri ve küresel işbirlikleri önem arz etmektedir.

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişimi için bu stratejiler ve politikalar, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve işlerini başarılı bir şekilde büyütmelerine yardımcı olabilir. Bu tür bütüncül bir yaklaşım, girişimcilik ortamını güçlendirecek ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sunacaktır.

Sizce girişimciliğin ve inovasyonun Türkiye ekonomisine ne tür katkıları olmaktadır? Kamunun bu konuda neler yapmasını tavsiye edersiniz?

İstihdamı artırma, rekabet gücünü ortaya çıkarma ve toplumsal refahın yükseltilmesi faydalı model ve patent gibi alanlarda yoğunlaşılmalıdır.

Ali Altıner ve Abdülkadir Öztürk’ün 2023’te yayınladıkları “Girişimcilik Faaliyetlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: 10 Büyük Yükselen Piyasa Ekonomisinden Kanıtlar” adlı anlamlı sonuçları olan makaleye göre, “ekonomik büyüme üzerinde en etkili değişkenin, girişimciliği temsil eden PATENT” olduğunun tespit edildiğine işaret edilmiştir. Ayrıca bu değişkenin en etkili olduğu ülkenin ise Hindistan olduğu görülmüştür. Hindistan dışında Çin, Endonezya, Güney Kore, Polonya ve Güney Afrika’da büyüme üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Makaleye göre yine anlamlı bir gösterge nüfus artış hızına ilişkindir. Mesela Polonya ve Türkiye’de nüfus artış hızı ekonomik büyümeyi olumlu etkilerken, araştırma kapsamında yer alan bazı ülkeleri olumlu etkilemediği bulgulanmıştır.

Girişimciliğin ve inovasyonun Türkiye ekonomisine sağladığı başlıca katkılar ekonomik büyüme ve gelişme, istihdam artışı, rekabet gücünün artması, bölgesel kalkınma, sosyal ve ekonomik refahtır. Kamu tarafına baktığımızda ise katkılar; eğitim ve farkındalık, finansal destekler ve teşvikler, altyapı ve ekosistem gelişimi, düzenleyici çerçeve ve hukuki destek, kamu-özel sektör işbirliği ve uluslararasılaşmadır

Girişimcilik ve inovasyonun Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar çok yönlüdür ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli anahtarıdır. Kamu sektörü, bu ekosistemin gelişimini desteklemek için çeşitli stratejiler ve politikalar benimseyerek, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir ve ülkenin genel refahını artırabilir.

İlginizi Çekebilir