Anasayfa » Girişimcilik ve KOSGEB Destekleri: Yeni Girişimciler İçin Fırsatlar

Girişimcilik ve KOSGEB Destekleri: Yeni Girişimciler İçin Fırsatlar

Yazar GirişimUP

Girişimcilik, ekonominin dinamik ve yenilikçi bir parçasıdır. Yeni iş fikirleri, inovasyonlar ve girişimler, ekonomik büyüme ve gelişmenin motoru olarak kabul edilir. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni girişimcilere yol göstermek amacıyla çeşitli devlet destekleri sunulmaktadır. Bu desteklerin başında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) gelmektedir. Bu makalede, KOSGEB desteklerinin girişimciler için sunduğu fırsatları ve bu desteklerden nasıl yararlanılabileceğini inceleyeceğiz.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla 1990 yılında kurulmuş bir kamu kurumudur. KOSGEB, çeşitli programlar ve destekler aracılığıyla girişimcilerin iş kurma süreçlerini kolaylaştırmayı ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Bu destekler, girişimcilerin finansal yüklerini hafifletir ve onları daha rekabetçi hale getirir.

KOSGEB Destek Programları

KOSGEB, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli destek programları sunmaktadır. Yeni girişimciler için özellikle önemli olan bazı programlar şunlardır:

1. Girişimcilik Destek Programı: Bu program, yeni iş kurmak isteyen girişimcileri desteklemeyi amaçlar. Girişimcilik eğitimleri, iş planı hazırlama desteği ve hibe/destek ödemeleri gibi çeşitli yardımlar sunar. Bu program, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri için gerekli olan finansal ve teknik desteği sağlar.

2. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı: KOBİGEL programı, işletmelerin rekabet güçlerini artırmak, yenilikçi projeleri desteklemek ve büyümelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu program kapsamında, işletmelere proje bazlı destekler sunulmakta ve çeşitli alanlarda finansal yardımlar yapılmaktadır.

3. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Bu program, Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştiren işletmeleri destekler. Yenilikçi ürünler, süreçler ve teknolojiler geliştiren işletmelere finansal destek sağlar. Bu sayede, girişimcilerin yenilikçi projelerini hayata geçirmeleri teşvik edilir.

4. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı: Bu program, girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmalarını desteklemektedir. Uluslararası kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlara katılan girişimcilere maddi destekler sunulur. Böylece, girişimcilerin global ölçekli iş yapma becerileri geliştirilir.

KOSGEB Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için girişimcilerin belirli adımları takip etmeleri gerekmektedir. İşte KOSGEB desteklerinden yararlanma süreci:

1. KOSGEB’e Kayıt: Girişimcilerin öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt işlemi, KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilir.

2. Girişimcilik Eğitimi: KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen girişimcilerin, KOSGEB tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimler, girişimcilerin iş kurma ve yönetme konularında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

3. İş Planı Hazırlama: Girişimcilerin, destek başvurusunda bulunabilmeleri için iş planı hazırlamaları gerekmektedir. İş planı, girişimcinin iş fikrini, hedeflerini, pazar analizini, mali planlarını ve projeksiyonlarını içermelidir. KOSGEB, iş planı hazırlama konusunda girişimcilere rehberlik ve destek sağlamaktadır.

4. Başvuru ve Değerlendirme: Hazırlanan iş planı ile birlikte KOSGEB’e destek başvurusu yapılır. Başvurular, KOSGEB uzmanları tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan projeler desteklenir. Değerlendirme sürecinde, iş fikrinin yenilikçiliği, sürdürülebilirliği ve pazar potansiyeli göz önünde bulundurulur.

5. Desteklerin Kullanımı: Başvurusu onaylanan girişimciler, KOSGEB’in sağladığı desteklerden faydalanabilirler. Destekler, hibe, faizsiz kredi veya düşük faizli kredi şeklinde olabilir. Girişimciler, desteklerin kullanımına ilişkin KOSGEB’in belirlediği kurallara uygun hareket etmelidirler.

KOSGEB Desteklerinin Avantajları

KOSGEB desteklerinin yeni girişimcilere sunduğu avantajlar oldukça fazladır:

1. Finansal Destek: KOSGEB, girişimcilere iş kurma ve işletme aşamalarında finansal destekler sunar. Bu destekler, girişimcilerin mali yüklerini hafifletir ve işlerini daha hızlı büyütmelerini sağlar.

2. Eğitim ve Danışmanlık: KOSGEB, girişimcilere uygulamalı girişimcilik eğitimleri ve iş planı hazırlama desteği sunar. Ayrıca, işletme yönetimi, pazarlama, finans ve Ar-Ge konularında danışmanlık hizmetleri de sağlar.

3. Teknoloji ve İnovasyon Desteği: KOSGEB, Ar-Ge ve inovasyon projelerini destekleyerek girişimcilerin yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmelerini teşvik eder. Bu sayede, girişimciler rekabet avantajı elde ederler.

4. Uluslararasılaşma: KOSGEB, girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmalarını destekler. Uluslararası kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlara katılan girişimcilere maddi destekler sunar.

5. Ağ Oluşturma: KOSGEB, girişimcilere iş dünyasında güçlü bir ağ oluşturma fırsatı sunar. KOSGEB destek programları kapsamında düzenlenen etkinlikler, girişimcilerin diğer işletmeler, yatırımcılar ve iş dünyası profesyonelleri ile tanışmalarını sağlar.

Dünya genelinde KOSGEB benzeri kuruluşlar

Dünya genelinde KOSGEB benzeri kuruluşlar bulunmaktadır ve bu kuruluşlar, girişimcileri ve KOBİ’leri desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve hizmetler sunmaktadır. İşte bu kuruluşlardan bazıları ve yaptıkları çalışmalar:

1. Small Business Administration (SBA) – Amerika Birleşik Devletleri

Çalışmaları ve Programları:

 • Finansal Destek: SBA, küçük işletmelere düşük faizli krediler, mikro krediler ve afet sonrası toparlanma kredileri sağlar.
 • Eğitim ve Danışmanlık: SBA, girişimcilere iş planı hazırlama, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Federal Hükümet İhaleleri: Küçük işletmelere federal hükümet ihalelerine katılma fırsatları sunar ve bu alanda danışmanlık hizmeti verir.
 • KOBİ Gelişim Merkezleri: Yerel düzeyde KOBİ’lere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan merkezler işletir.

2. Enterprise Ireland – İrlanda

Çalışmaları ve Programları:

 • Finansman ve Hibe: İnovasyon ve Ar-Ge projeleri için hibe ve finansman sağlar.
 • İhracat Destekleri: İrlandalı işletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarını desteklemek için ihracat teşvikleri ve danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Eğitim ve Mentorluk: İşletmelere stratejik planlama, yönetim geliştirme ve pazar analizi konularında eğitim ve mentorluk sağlar.
 • Kuluçka ve Hızlandırıcı Programları: Yenilikçi girişimlere yönelik kuluçka ve hızlandırıcı programlar düzenler.

3. Innovate UK – Birleşik Krallık

Çalışmaları ve Programları:

 • Ar-Ge Finansmanı: Teknoloji ve yenilik projelerine yönelik finansman ve hibe programları sunar.
 • İnovasyon Destekleri: İşletmelere yeni ürün geliştirme, süreç iyileştirme ve pazara giriş stratejileri konularında destek sağlar.
 • İşbirliği ve Ağ Kurma: İşletmeleri üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer sanayi ortakları ile bir araya getirir.
 • KOBİ Destekleri: Küçük ve orta ölçekli işletmelere özel olarak tasarlanmış finansman ve danışmanlık hizmetleri sunar.

4. German Agency for International Cooperation (GIZ) – Almanya

Çalışmaları ve Programları:

 • KOBİ Gelişimi: Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin gelişimini desteklemek için projeler yürütür.
 • Eğitim ve Kapasite Geliştirme: İşletmelere yönetim, liderlik ve teknik beceriler kazandırmak için eğitim programları sunar.
 • Finansal Destek: Mikrofinans, kredi garantileri ve diğer finansman araçları ile küçük işletmeleri destekler.
 • Sürdürülebilir Kalkınma: Yeşil ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi için projeler ve programlar yürütür.

5. Business Development Bank of Canada (BDC) – Kanada

Çalışmaları ve Programları:

 • Finansman: İşletmelere uzun vadeli krediler, risk sermayesi ve iş geliştirme finansmanı sağlar.
 • Danışmanlık Hizmetleri: İşletmelere stratejik planlama, operasyonel verimlilik ve pazarlama konularında danışmanlık hizmetleri sunar.
 • İnovasyon ve Teknoloji Destekleri: Teknoloji tabanlı girişimlere finansman ve danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Uluslararasılaşma: Kanadalı KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmalarına yardımcı olacak programlar sunar.

Bu kuruluşlar, KOSGEB gibi girişimcilik ekosistemini desteklemek, yenilikçiliği teşvik etmek ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini sağlamak için çeşitli destekler ve hizmetler sunmaktadır. Girişimcilik, küresel ekonomik büyümenin anahtarı olarak kabul edilmekte ve bu tür kuruluşlar, girişimcilerin başarılı olmasına yardımcı olmak için kritik bir rol oynamaktadır.

Sonuç

Girişimcilik, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve ekonomik büyümenin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve yeni girişimcilerin desteklenmesi için KOSGEB önemli bir rol oynamaktadır. KOSGEB destekleri, yeni girişimcilere iş kurma sürecinde finansal ve teknik destekler sunarak onların başarılı bir şekilde işlerini büyütmelerine yardımcı olur. Girişimcilerin, KOSGEB desteklerinden yararlanarak iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve sürdürülebilir bir başarı elde etmeleri mümkündür.

İlginizi Çekebilir